About Us

אנחנו צוות של שלושה אנשים שהיו שטיפת פוליש שעווה מכוניות מאז 2008.
אנחנו אוהבים את השדה והם תמיד מעוניינים מוצרים חדשים הקשורים מכוניות וטיפולים
אנו מינוף המוצר ושיווק בכל רחבי העולם מנסים להוריד מחירים
מוצרים כך הלקוחות שלנו יכולים ליהנות מהמוצר כפי שאנו נהנים ממנו.